RODO

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – Dz. Urz. UE L 119 z dn. 04.05.2016 r.)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem z dnia 25 maja 2018 roku ( RODO) w celu prawnie uzasadnionych interesów bądź współpracy z pracodawcą. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne. Oświadczam że zostałem poinformowany że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych oraz możliwości ich poprawienia żądania zaprzestania ich przetwarzania gdzie administratorem danych jest ” Globo-Invest” 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – Dz. Urz. UE L 119 z dn. 04.05.2016 roku ) zwanego dalej Rozporządzeniem informuję iż od dnia 25 maja 2018 roku ” Globo-Invest”  jest administratorem danych osobowych powierzonych w celu prawnie uzasadnionych interesów. Powierzone dane są przetwarzane zgodnie z prawem oraz przechowywane w formie umożliwiającej identyfikacje danych której dane dotyczą okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów w których dane są przetwarzane. Przetwarzane dane mogą być udostępniane innym odbiorcom – podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa